คำสั่งอัพ สเตตัส

st = คำสั่งอัพแกร่ง

ag = คำสั่งอัพความเร็ว

vi = คำสั่งอัพร่างกาย

en = คำสั่งอัพเวท

cmd = คำสั่งอัพคำสั่ง