เซิฟเวอร์ 1 :   Online
เซิฟเวอร์ 2 :   Online
เซิฟเวอร์วอ :   Online
สมาชิกทั้งหมด : 2569  คน
ตัวละคร : 780  ตัว
กิลทั้งหมด : 12 กิล
กำลังออนไลน์ : 0  คน